0917.037.555

Chi tiết sản phẩm

Dầu động cơ Delo Siver Multigrade CF-4

Delo® Silver Multigrade là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, đa cấp, chất lượng cao, được pha chế để bôi trơn cho các động cơ yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng API CF-4, CF / SG.