0917.037.555

Chi tiết sản phẩm

Dầu Thủy lực Rando HD

  • Super Diesel Oil (CD) Multigrade là nhớt động cơ diesel tải trọng nặng, được pha chế đặc biệt để bôi trơn các loại động cơ diesel có tuốc-bô tăng áp hoặc nạp khí tự nhiên yêu cầu loại nhớt đạt cấp hiệu năng APICD tại các thị trường nhạy cảm về giá hoặc ở các điều kiện vận hành yêu cầu phải thay nhớt thường xuyên.